Legal Disclaimer

Wave, Wave Design en Afzuiglampen.nl zijn geregistreerde handelsnamen van Wave Kitchen Products B.V. Indien u gebruik wenst te maken van ons beeldmateriaal kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Auteursrecht

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Wave Kitchen Products B.V..

Aansprakelijkheid

Wave Kitchen Products B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wave Kitchen Products B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Wave Kitchen Products B.V., of door u aan Wave Kitchen Products B.V. door middel van een website van Wave Kitchen Products B.V., of anderszins langs elektronische weg. Wave Kitchen Products B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Wave Kitchen Products B.V. via deze website. Wave Kitchen Products B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wave Kitchen Products
Postadres: Postbus 513, 4900 AM Oosterhout
Bezoekadres: Meidoornlaan 52d, 4902 SC Oosterhout
Telefoon: 0162 – 47 26 26
Website: www.wavekitchenproducts.nl

Laatst bijgewerkt: 06-05-2016